Skip to main content
Cargando
 
Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai / Agustin Cardaberaz ec asqueintcen dieztenac.
Bigarren aldian.
Iruñean : Liburuguille Antonio Castilla-ren Echean, 1765
[8], 110 p. : il. ; 8º.
Texto en euskera y latín
https://binadi.navarra.es/registro/00008179
OAI
Mostrar nivel superior

 

BiNaDi - navarra.es