Skip to main content
Cargando
 
  

Cardaveraz, Agustín (1703-1770)  

    Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac : ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren ministroai / Agustin Cardaberaz ec asqueintcen dieztenac. —  Bigarren aldian. —  Iruñean : Liburuguille Antonio Castilla-ren Echean, 1765. — 
    [8], 110 p. : il. ; 8º.
    1765. —  Texto en euskera y latín. —  Sign.: [ ]8, A-F8, G7. —  Port. y última p. con anagrama xil. de la Compañía de Jesús. — 
   1. Muerte - Aspectos religiosos - Cristianismo.  I. Castilla, Juan Antonio (1726-ca. 1792).  II. España . Navarra . Pamplona

Enlace :

 

BiNaDi - navarra.es