Skip to main content
Cargando
 

Amorezco eta dolorezco Jesucristoren Pausoac edo Calvario Santuac / Don Manuel Goicoechea Bedayoco lenengo Abadeac versoan jarriac. [32] p. ; 16º (12 cm)
 

BiNaDi - navarra.es