Amorezco eta dolorezco Jesucristoren Pausoac edo Calvario Santuac / Don Manuel Goicoechea Bedayoco lenengo Abadeac versoan jarriac. [32] p. ; 16º (12 cm)

BiNaDi - navarra.es