Skip to main content
Cargando
 

Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo Cembat gauzac lagundu bear dien confesio ta comunioari ondo eguiñac izaiteco / ateratzen du arguira guiputz itzqueran Juan Antonio Moguel, ta Urquizac. XVII p., [1] en.bl., 255, [1] en.bl., [10] p. ; 4º.
 

BiNaDi - navarra.es