Fontes Linguae Vasconum nº 109 (2008) Alderaketa adierazkorrak: "bezain"-en erabilera euskaraz

BiNaDi - navarra.es