Fontes Linguae Vasconum nº 109 (2008) El substrat preromà en la toponímia relacionada amb inestabilitats de vessant en l`àmbit geogràfic nord-oriental de la Península Ibèrica i zones properes

BiNaDi - navarra.es