Fontes Linguae Vasconum nº 107 (2008) Nafarroako ipar-mendebaleko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun, eta Araitz-Betelu

BiNaDi - navarra.es