Fontes Linguae Vasconum nº 107 (2008) Maileguak Larramendiren hiztegian

BiNaDi - navarra.es