Fontes Linguae Vasconum nº 105 (2007) Axularren Gero liburuaren ale kasi birjinaleko "M" pleguaz

BiNaDi - navarra.es