Fontes Linguae Vasconum nº 104 (2007) Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan: 2- inkestaren azken galdera-sortak

BiNaDi - navarra.es