Fontes Linguae Vasconum nº 103 (2006) Aitzin-euskararen kontsonantismoa

BiNaDi - navarra.es