Fontes Linguae Vasconum nº 103 (2006) Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (1 - sarrera eta lehen galdera-sortak)

BiNaDi - navarra.es