Fontes Linguae Vasconum nº 102 (2006) Arabako ekialdea eta Sakanako continuumaren azterketa diakronikoa

BiNaDi - navarra.es