Fontes Linguae Vasconum nº 101 (2006)
Luzaideko eta Ondarrolako hiru gutun