Fontes Linguae Vasconum nº 98 (2005) Gramatikalizazio-prozesu bat: baina enklitikoa

BiNaDi - navarra.es