Fontes Linguae Vasconum nº 97 (2004)
Artatzako euskal testua: transkripzioa eta hizkuntza azterketa