Fontes Linguae Vasconum nº 96 (2004) Luzaideko hizkera adierazkorra. 1, Sakreak

BiNaDi - navarra.es