Fontes Linguae Vasconum nº 95 (2004) -(e)ta enklitikoa sailkapen eskalarrean

BiNaDi - navarra.es