Fontes Linguae Vasconum nº 92 (2003) Zein (eta Bait) erlatiboak: Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (III)

BiNaDi - navarra.es