Fontes Linguae Vasconum nº 91 (2002) -(t)ar atzizkidun hitzen jokabide sintaktikoaren inguruan

BiNaDi - navarra.es