Fontes Linguae Vasconum nº 90 (2002) Etxeberri Sarakoaren "Escual-herrico gazteriari" eta kultura klasikoaren transmisioaz

BiNaDi - navarra.es