Fontes Linguae Vasconum nº 89 (2002) Erlatibo hautsiak: Izen eskuin hedatzen diren erlatiboak euskarraz (I)

BiNaDi - navarra.es