Fontes Linguae Vasconum nº 87 (2001) Aditz trinkoen orainaldiko formak Luzaideko euskaran

BiNaDi - navarra.es