Fontes Linguae Vasconum nº 86 (2001) Etxarri-Aranazko dotrina: Sakana ekialdearekiko alderaketa

BiNaDi - navarra.es