Fontes Linguae Vasconum nº 85 (2000) Sakana erdialdeko azentuaren deskribapena

BiNaDi - navarra.es