Fontes Linguae Vasconum nº 76 (1997) Oiartzungo hizkeraren kokagunea

BiNaDi - navarra.es