Fontes Linguae Vasconum nº 69 (1995) Guipuzkeraren azentuaren azterketa akustikoa

BiNaDi - navarra.es