Fontes Linguae Vasconum nº 69 (1995) -Ki aditz-atzizkiaren gainean

BiNaDi - navarra.es