Fontes Linguae Vasconum nº 68 (1995) Goñerrin aurkitutako testuak (VII)