Fontes Linguae Vasconum nº 68 (1995) Haur euskaldunen hasierako hizkuntzaren zenbait berezitasun

BiNaDi - navarra.es