Fontes Linguae Vasconum nº 67 (1994) Goñerrin aurkitutako testuak (VI)