Fontes Linguae Vasconum nº 66 (1994) Javier Tamon de Lakoizketa Bertiz-ek izan zituen testuak