Fontes Linguae Vasconum nº 65 (1994) Javier Ramon de Lakoizketa Bertiz-ek izan zituen testuak

BiNaDi - navarra.es