Fontes Linguae Vasconum nº 56 (1990) Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez

BiNaDi - navarra.es