Fontes Linguae Vasconum nº 55 (1990) Izen geografikoen inguruan

BiNaDi - navarra.es