Fontes Linguae Vasconum nº 52 (1988) Bizkaiko Aditz Trinkoen Alokutiboak

BiNaDi - navarra.es