Fontes Linguae Vasconum nº 50 (1987) Bilboko euskara aztertzeko materialak

BiNaDi - navarra.es