Fontes Linguae Vasconum nº 49 (1987) Juan Miguel Gastesiren bi "Mayatzeko Illabetia: Mariaren Illabetia" (Marie Santismeren Dovocioa) 1850-1854

BiNaDi - navarra.es