Fontes Linguae Vasconum nº 46 (1985) Elantxobeko Euskara -NOR- en ahalezko Oraina eta Joan, Ibili eta Egon aditzen alokutiboak

BiNaDi - navarra.es