Fontes Linguae Vasconum nº 32 (1979) Numeral eta aditzen arteko kokkordantziaz

BiNaDi - navarra.es