Fontes Linguae Vasconum nº 29 (1978) Adoain-go Esteban agurgarriaren esku-iskribu bat

BiNaDi - navarra.es