Fontes Linguae Vasconum nº 10 (1972) Gregorio Arruebarrenak argitara gabe utzi zuen eskuskribu batez zembait ohar

BiNaDi - navarra.es