Skip to main content
Cargando
 
  

    Fontes Linguae Vasconum nº 92 (2003). —  nº 92 (2003) nº 92 ( Enero-Abril 2003). —  Pamplona : Institución Príncipe de Viana, 2003. — 

    01/01/2003. — 
   
811.361(05)

Nivel superior en:
Fondos BINADI.

Hemeroteca

Fontes linguae vasconum


Nivel inferior:
Sarkisian, Vahan La formación del infinitivo en el euskera (reconstrucción interna)

Hidalgo Eizagirre, Victor Zein (eta Bait) erlatiboak: Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (III)

Laka Guenaga, Iker Joseba La forma pasiva de *Ditza + (U) + N > Ditzan

Artola, Koldo Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak: (2 - Eaurta: Jarraipena)

Olano Irurtia, Mikel Pagoaren izenaz eta izanaz, palinologiaren argitan

Ibarra Murillo, Orreaga Erroibar eta Esteribarko oikonimoak (II)

Gómez Villar, Rufino Toponimia vasca en la comarca de Belorado (Burgos)

Mikelarena Peña, Fernando La evolución demográfica de la población vascoparlante en Navarra entre 1553 y 1936


 

BiNaDi - navarra.es