Skip to main content
Cargando
 

Fontes Linguae Vasconum nº 81 (1999) Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait
 

BiNaDi - navarra.es