Skip to main content
Cargando
Biozkadak / Jauregi’tar Luis Apaizak (1929)
Biozkadak / Jauregi’tar Luis Apaizak (1929)

Nafarroako Liburutegi Digitala (NALIDI) 2007tik aitzina dago herritarren eskura. Nafarroako Gobernuko Liburutegi Zerbitzuaren ekimen bat dugu eta haren helburua da Nafarroako ondare bibliografikoa zaintzea eta Internet bidez hedatzea. Horretarako, NALIDIk aukera ematen du obra digitalizatuak zuzenean jaisteko. Batez ere inprimatutako lanak dira, baina badaude eskuizkribuak ere, hala Nafarroako gaiei buruzkoak, nola Nafarroan idatzi edo produzituak.

NALIDIk, gainera, bermatzen du bere objektu digitalen babesa, Nafarroako Gobernuaren egitura korporatiboaren barruan babesten baititu, eta bere errepositorioaren errekolekzioa egiten uzten die beste liburutegi digital batzuei; hala nola Hispana edo Europeana . NALIDIk jende guztiari aukera ematen diolarik bere eduki digitalak ikusteko, gutxitu egiten du jatorrizko lanak kontsultatu beharra eta laguntzen du Nafarroako ondare bibliografikoa zaintzen.

Liburutegi digitala osatzen duten izenburuen jatorria honako hau da: batetik, Nafarroako Liburutegian zaintzen diren jatorrizko obrak eta, bestetik, Nafarroako zenbait erakunde eta liburutegirenak diren aleak. Erakunde eta liburutegi horiek ondarearen aldetik interesa duten funts bibliografikoak dituzte eta horiek NALIDIren bidez zabaldu nahi dituzte, zenbait erabaki eta hitzarmen eginda; horietako batzuk sinatu dituzte Nafarroan honako katalogo hau egiten ari zelarik: Ondare Bibliografikoaren Katalogo Kolektiboa.

Komunikazio publikoko eskubideei dagokienez, NALIDIren bidez eskura daitezkeen obrak jabari publikoan daude edo, bestela, obra horien titularrek baimena eman dute bitarteko honen bidez zabaltzeko.