Fontes Linguae Vasconum nº 73 (1996) 1778ko eskuizkribu bat Albeniz-Arabako euskaran?

BiNaDi - navarra.es