Fontes Linguae Vasconum nº 71 (1996) Hurbiltze bat euskal hitz-ordenaren tradicionari

BiNaDi - navarra.es