Fontes Linguae Vasconum nº 70 (1995) Bizkaiko ahozko euskararen esaldi ereduez (I)

BiNaDi - navarra.es