Fontes Linguae Vasconum nº 23 (1976) Júpiter, oste, eta osterantzekoak

BiNaDi - navarra.es